Giới thiệu

Lớp học SanGE

Địa chỉ: Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, căn 1512 (tầng 15)

Số điện thoại: 0815317422, 0943422328.

Chuyên luyện thi vào 10 và Đại học các môn Toán - Lý - Hóa - Anh.